Naučná stezkaTo naše Nové Veselí

4/ Na hrázi

Veselský rybník patří k největším (87,2 ha, 1 995 000 m3) a nejstarším na Moravě. Podle některých pramenů byl jeho zakladatelem tehdejší majitel panství Jan z Pernštejna (1487-1548). Rybník je nejen významným krajinným prvkem, ale i protipovodňovým dílem. Jeho vodou byl po staletí poháněn také místní mlýn. Výnosy z rybníků, především z prodeje ryb, byly významnou částí příjmů vrchnosti a ještě v 17. století tvořily skoro polovinu ročního příjmu statku v Novém Veselí.

Veselský rybník

Vzhledem ke své rozloze má Veselský rybník poměrně krátkou sypanou hráz měřící pouhých 211 m. Svoji funkci bez nutnosti velkých stavebních zásahů plnila až do roku 1905, kdy byly provedeny menší opravy. Dařilo a daří se zde především chovu kaprů a línů. Veselským rybníkem protéká v nedalekém lese Babín pramenící řeka Oslava. Délka jejího toku je 99,6km (plocha povodí 867,2m2). Roku 2010 byla provedena největší dosavadní oprava hráze, spodních výpustí a bezpečnostního přelivu. Při ní musela být také vykácena topolová alej, která zde byla vysázena po druhé světové válce.
Veselský rybník roku 1930.
Veselský rybník roku 1930 před úpravou hráze, kterou se výrazně zvětšila jeho rozloha.

Rozměry hráze

  • Výška hráze z návodní strany: 7,5 m
  • Výška hráze ze vzdušní strany: 8,5 m
  • Šířka hráze v koruně: 6 m

Pověst o založení rybníka

Pověst praví, že jeden místní odsouzenec na smrt uprosil vrchnost, bude-li zachován při životě, poradí panstvu, kde je možné založit velký rybník s krátkou hrází.
Výlov Veselského rybníka roku 2001. Výlov Veselského rybníka roku 2014.
Výlov Veselského rybníka roku 2001 a 2014.
Oprava hráze Veselského rybníka. (2010) Oprava hráze Veselského rybníka. (2010) Oprava hráze Veselského rybníka. (2010) Oprava hráze Veselského rybníka. (2010)
Oprava hráze Veselského rybníka. (2010)

Vodní stezka kolem rybníku Veselák

Podél levého břehu rybníka vede naučná stezka, která vznikla z iniciativy místní Základní školy a Mateřské školy v Novém Veselí. Na deseti panelech seznamuje s místní faunou i flórou a přináší další zajímavé informace.

Ptačí pozorovatelna

Ornitologické stanoviště na pravém břehu Veselského rybníka.
Ornitologické stanoviště na pravém břehu Veselského rybníka.