Naučná stezkaTo naše Nové Veselí

6/ U Božích muk

Pašijových památníků symbolizujících sloup, u něhož byl z příkazu Pontia Piláta přivázán a bičován Kristus, neboli Božích muk, bylo v Novém Veselí původně nejméně šest. Pojmenována byla většinou podle majitele pozemku, na kterém byla postavena. Do dnešních dnů se dochovala tři. K těm nenávratně ztraceným patří Pohankova Boží muka, která stávala u zaniklé polní cesty k Vatínu, Slámova Boží muka byla u silnice na Budeč a u cesty na Březí stávala Votavova Boží muka.

Štykarova Boží muka

Podle zápisu ve farním archivu byla postavena roku 1680, čemuž ale neodpovídá datace vytesaná na jednoduchém čtyřbokém jehlanu, kde je uveden rok 1698.

Štykarova Boží muka stojí na místě, kde stávající cestu křížila zaniklá „umrlčí cesta“, jež vedla z Březí přes les Boroviny na hřbitov a míjela centrum obce.

Štykarova Boží muka
Štykarova Boží muka.

Fabiánova boží muka

Byla postavená kolem roku 1700, sestávají z kvádrového soklu, který přechází do čtyřbokého dříku, na němž je nasazena hlavice s kovovým dvouramenným křížem.

Fabiánova Boží muka jsou po pravé straně silnice ve směru z Nového Veselí do Březí nad Oslavou.

Fabiánova boží muka
Fabiánova boží muka.

Rolencova Boží muka

Muka pochází z roku 1683. Jsou zhotovena z žuly a mramoru. Bohatě zdobená drobná církevní stavba má na jednotlivých stranách kaplice vyryt nápis odkazující k roku výroby.

Rolencova Boží muka stojí při levé straně silnice ve směru na Žďár a byla sem přemístěna roku 1997 kvůli nové zástavbě.

Rolencova Boží muka.
Rolencova Boží muka.

Pohankova Boží muka

Pohankova Boží muka.
Pohankova Boží muka na jedné z mála fotografí pořízených asi před rokem 1930.

Památník tragické události

Roku 1884 otřásla krajem brutální vražda, kterou připomíná pomníček u soustavy rybníků asi 500 m jihovýchodně od obce. Mladý strážmistr Jan Špaček narazil při pravidelné obchůzce rajónu v nedalekém lese na dva místní muže při krádeži dřeva. Chycení zloději po cestě z lesa ke starostovi v Novém Veselí četníka jeho vlastní šavlí ubodali. U soudu pak svalovali vinu jeden na druhého, ale důkazy byly jasné, a proto byli odsouzeni: František Svoboda ke dvaceti a Jakub Škoda k patnácti letům těžkého žaláře. Oba ve vězení zemřeli.

Pomníček nestojí v místě tragédie. Na současné místo byl přeložen při kolektivizaci polí.

Pomník zavražděného Jana Špačka.
Pomník zavražděného Jana Špačka.
Text na pomníčku: „Na tomto místě byl četník Jan Špaček zavražděn a oloupen od Františka Svobody a Jakuba Škody dne 5. března 1884 v noci. Následky bohaprázdného žití.“